મોરબી માં કોંગ્રેસ પક્ષ માં મંત્રી તરીકે યુવા જુમા ભાઈ ની નિમણુક…

DSC00810

(ચંદ્રેશ. બી .પટેલ દ્વારા મોરબી ,)
મોરબી નજીકના આવેલા વનાળીયા ગામના વાતની અને મોરબી શહેર જીલ્લા ના જાણીતા યુવા જુમાભાઈ સુમરા ની તાજેતરમાં કોંગ્રસ માં મંત્રી તરીકે નિમણુક થતા મિત્ર સર્કલ માં ઠેર- ઠેર શુભેચ્છામળી રહી છે ત્યારે આ યુવા જુમાભાઈ સુમરા દરેક સમાજ સાથે એક સારા સેવક તરીકે જાણીતા છે વર્ષો થી તેવો કોંગ્રસ માં સક્રિય કાર્યકર તરીકે સેવાઓ કરી રહ્યા છે અને તે સેવા ને ધ્યાને રાખી કોંગ્રસ ના ઉચ્ચ વડાઓ ના આદેશ થી સક્રિય કાર્યકરો ને હોદેદાર નિમણુક કરવા આદેશ મળતાની સાથે જ મોરબી જીલ્લાના કોંગ્રસ પ્રમુખ બ્રિજેશભાઈ મેરજા એ દરેક કાર્યકરોને અને પક્ષના જવાબદારો ની નિમણુક કરી છે જેમાં કોંગ્રેસ સમિતી ના મોરબી જીલ્લા વિસ્તારમાં સંગઠન મંત્રીતરીકે યુવા જુમાભાઈ સુમરા ને નિમણુક કરેલ છે મોરબી શહેર જીલ્લાનું કોંગ્રસ માંળખુ મજબુત રાખવવા અને પક્ષને સતત વફાદાર વ્યક્તિ એવા યુવા જુમાભાઈ કોઈપણ સમાજ ના ભેદભાવો વગર દરેક વ્યક્તિનો ન્યાયક પર્શ્નો ને ધ્યાને રાખીને પ્રજાના ખરા નેતા તરીકે ઓળખ પૂરી પડશે ટીમ જુમાભાઈ અમારી બ્યુરો ઓફીસની મુલાકાત દરમિયાન જણાવ્યું હતું .