મોરબી ના શ્રી રામધન આશ્રમ ખાતે શ્રી મોરબી વિકલાંગ પ્રેરણા ટ્રસ્ટ દ્વારા ખાધ સામગ્રી કીટ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો…

final_

ચંદ્રેશ બી. પટેલ દ્વારા… મોરબી.
મોરબી માં સતત વિકલાંગ માટે ચિંતક કરી રહેલ સંસ્થા એટલે જેવું નામ તેવું સંસ્થાનું કામ. મોરબી શહેર જીલ્લામાં છેલ્લા ૧૪ વર્ષથી નાની-મોટી સેવા કાર્ય કરતી સંસ્થા શ્રી મોરબી વિકલાંગ પેરણા ટ્રસ્ટ દ્વારા તાજેતર માં મોરબી ખાતે આવેલ શ્રી રામધન આશ્રમ માં ગત ૧૨-૪-૨૦૧૪ ના રોજ વહેલી સવારે ૯ કલાકે વિકલાંગ ને જરૂરતમદો ને ખાધસામગ્રી ની કીટ વિતરણ કરવામાં આવી હતી.આ કાર્યક્રમ માં હાજર રહેલા લાભાર્થીઓ ને કીટ ની સાથે દાતા એ રૂ.૧૦૦ રોકડ આપી માનવતા ની મહેક સારું કરી છે. ત્યારે મોરબી ની આ સંસ્થા દ્વારા ઘણા સમય થી સેવાના સેવાના કાર્યક્રમો કરાઈ છે. તેમાં વધુ માં વધુ યોગદાન દાતાઓ નો રહયો છે. તેવી જ રીતે આગામી દિવસ માં આ શ્રી મોરબી વિકલાંગ પ્રેરણા ટ્રસ્ટે ને કાઈમી દાતાઓ નો હૂફ આ રીતે રહેતો ઘણા લાભાર્થીઓ આ લાભ મેળવી શકે. તો આ સંસ્થાના કાર્યાલય પર રૂબરૂ અથવા ફોન નું. ૦૨૮૨૨-૨૨૨૧૭૪ પર સંપર્ક કરી સંસ્થાની સેવા ક્રિયા પ્રવુતિઓ ને સફળ કરવા અનુરોધ છે. જેથી દરેક વિકલાંગ ભાઈ- બહેન ને સમય સર્કીટ વિતરણ દર માંસે નિયમિત કરી શકાય તેવું અંતે સંસ્થા ના પ્રમુખ એચ.પી.પારેખ જણાવ્યું હતું. કાર્યક્રમને સફળ કરનારા દાતાઓ મહાનુભાવોનો આભાર વ્યકત કરેલ અને સંતો મહંતો ના આશીર્વાદ થી આમ દરેક જરૂરત મંદની સેવા પૂરી પાડતી સંસ્થા પ્રગતિ કરી તેવી હર્દયની શુભેચ્છા

સંતશ્રી ઓં ભાવેશ્વરી બેન
તથા પર્ભુદાસજી
ટંકારા

દાતાઓ; બાબુલાલ પટેલ (ઓમ શાંતિ વિદ્યાલય )મોરબી દેવકરણ ભાઈ અદ્રોજા
દાતાઓ :રમણીકલાલ જનતા કિરાના (અશ્વિનભાઈ કાનાણી)(મનીષભાઈ પાટડીયા )
સેવક: બિપીનભાઈરાવલ હરેશ ભાઈ કલસરિયા અજય ભાઈ પારેખ અશોક ભાઈ અશોક ભાઈ ચાવડા