ચુંટણી ચક્કર

ચંદ્રેશ બી. પટેલ દ્વારા…
અગામી લોકસભા ચુંટણી ના ઢોલ વાગી રહાં છે ત્યારે ભાજપ પક્ષ ના વડાપ્રધાન પદના દાવેદાર તરીકે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને વડાપ્રધાન પદના દાવેદાર એટલે માસ્ટર માઈન્ડથી ઓળખાતા મોદી માટે દિલ્હી દુર છે…. તેવું વિરોધી પક્ષ ના નેતાઓ માટે મુદો બનીયો છે પણ મતદાન પ્રજા કોને સતા આપશે એ તો ચુંટણીનું પરિણામ આવ્યા પછી ખબર પડશે પણ હાલમાં ચુંટણીપ્રચાર પસારમાં અચારસંહિતા ભંગનો ગુન્હો કરનારાઓની સંખ્યા આ લોકસભા ચુંટણી દરમિયાન નોંધનિય રહી છે.ત્યારે માસ્ટર માઈન્ડ એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિચાર ધરી પરના પુસ્તકો અડધો ડઝન જેટલા પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા છે.ત્યારે ગુજરાતના વિકાસ અને ગરીબ ના બેલી ગરીબ કલ્યાણ મેળા ઉત્સવ કરનારા આ માસ્ટર માઈન્ડ તરીકે જાણીતા એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદીથી માત્ર ગુજરાત નહીં દેશભરની પ્રજા હવે અજાણ નથી ત્યારે આગમી લોકસભામાં જે તે પક્ષ સતા પ્રાપ્ત કરે પણ બિચારી પ્રજા નું શું?